Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej

Cel zajęć to umożliwienie nabycia oraz podtrzymanie osiągniętych wcześniej umiejętności  i sprawności z zakresu samoobsługi, czynności życia codziennego oraz czynności związanych z aktywnością, kształtowanie nawyku dbania o porządek,  nauka dbania o higienę osobistą, nauka obsługiwania podstawowych urządzeń AGD i RTV, nauka przemieszczania się środkami komunikacji miejskiej, nauka przygotowywania prostych posiłków, wdrażanie do przestrzegania zdrowego i higienicznego stylu życia, nauka obsługi komputera i korzystania z  internetu,  nauka załatwiania prostych spraw w instytucjach użyteczności publicznej, nauka spędzania czasu wolnego.   

  1. Wyjście na cmentarz w Gryfinie : złożenie stroików. Zapalenie zniczy na mogiłach osób których już wśród nas.                    
  1. Wyjazd ZRT do Szczecina

                             Nauka samodzielności w przemieszczaniu się komunikacją PKP

                             Zwiedzanie dworca szczecin Główny

                             Przemieszczanie się ulicami Szczecina

                             Drobne zakupy w centrum handlowym „ Galaxy”

                             Zakończenie wycieczki spożyciem tradycyjnym szczecińskim pasztecikiem z barszczem