Zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe

Zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe odbywają się poprzez usprawnianie układu kostno-mięśniowo- nerwowego. Stosowanie ćwiczeń ruchowych jest fundamentalnym warunkiem utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego. Podstawowymi środkami leczenia usprawniającego jest kinezyterapia - polegająca na wykorzystaniu ruchu mającego działanie na wszystkie narządy organizmu ludzkiego.  Ruch wywiera wpływ zarówno na ćwiczoną część ciała, jak i na cały organizm ludzki. Głównie dzięki zdobywaniu coraz to nowych doświadczeń i bardziej złożonych umiejętności ruchowych możliwy jest rozwój psychiczny beneficjenta. Odpowiednio dobrany zestaw ćwiczeń zwiększa nie tylko zakres ruchów w stawach, wzmacnia siłę mięśni i podnosi sprawność ogólną, ale może również przyczynić się do rozwoju umysłowego, zwiększenia samodzielności i umiejętności niezbędnych w życiu.