Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie realizuje  Projekt pn. „Buduj w sobie siłę”, realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Gryfinie na podstawie Umowy o Realizacji Zadania Publicznego o której mowa w Art. 16 ust. 1/6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz.u . z  2020 r. poz. 1057 , z póź, zm ).Projekt współfinansowany prze PFRON.

 

W dniu 15 lipca 2021 r . odbył się grill w tle którego przygrywała muzyka , odbył się także pokaz mody, który miał uwidocznić pomysłowość i poczucie estetyki osób z niepełnosprawnością intelektualną. W projekcie brało udział 20 beneficjentów. Spotkanie miało na celu uspołecznienie uczestników oraz wdrożenie ich do społeczeństwa. Ważną kwestia było także przekraczanie barier i możliwości, spędzenie wolnego czasu możliwie jak najaktywniej. Przy całym spotkaniu towarzyszyła im dobra zabawa , radość i uśmiech na twarzy. Poprzez taką formę realizacji siebie beneficjenci mają poczucie spełnienia i bycia potrzebnym dla innych  oraz przynależności do społeczeństwa.

 

 

 

Ogłoszenie o naborze beneficjentów do projektu współfinansowanego ze środków PFRON

 

Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie ogłasza nabór uczestników do udziału

 

w Projekcie „Buduj w sobie siłę ”.

 

Projekt realizowany w ramach Oferty Realizacji Zadania Publicznego „Buduj w sobie siłę ” (zadania zlecone z  art.14 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .Dz.U.Z 2018 r . Poz. 450 , z Późn. Zm.).

Termin realizacji projektu:

01.07.2021r. – 30.11.2021r.

Cel projektu:  Jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz promowanie pozytywnych postaw wśród 20  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami z powiatu gryfińskiego , zapewnienie właściwego wsparcia poprzez aktywne zagospodarowanie ich czasu wolnego . Narzędziem służącym do osiągnięcia celu projektu będzie udzielenie form wsparcia;  hipoterapia , zajęcia na basenie, wycieczka krajoznawcza , korzystanie z dóbr kultury – kino , teatr  , zajęcia dowolne .

Beneficjenci projektu:

Adresatami projektu będzie 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami  z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne lekarza orzecznika ZUS, mieszkających w powiecie gryfińskim , które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 18 rok życia i mają ukończone maksymalnie 50  lat . Niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności .

Pierwszeństwo udziału będą miały osoby  objęte wsparciem w placówkach oraz niepełnosprawni którzy w sposób ciągły poddawani są rehabilitacji w placówkach prowadzonych w PSONI Koło w Gryfinie.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż zakłada projekt zostanie utworzona lista rezerwowa , z której rekrutowane będą osoby do projektu w przypadku rezygnacji beneficjenta z udzielonego wsparcia .

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Beneficjent Projektu (lub jego rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby PSONI wymaganych dokumentów:

– aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzez Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, ul. Szczecińska 33 w terminie do dnia 15.07.2021r. do godziny 14.00.

Dane teleadresowe:

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,tel. 91-415 2014

Telefon do koordynatora projektu ;

 - Tel  514 947 297

 

 

        

 

 

 

 

 

5 maja

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

Święto to powstało aby pokazać solidarność z osobami z niepełnosprawnością intelektualną  a także uświadamiać społeczeństwo o potrzebach tych osób oraz problemach z jakimi przychodzi im się zmierzyć we współczesnym świecie.

Każdego roku to święto gromadziło setki osób, które w Marszu Godności maszerowały ulicami Gryfina.   W trosce o bezpieczeństwo po raz kolejny  zrezygnowano z tradycyjnych obchodów. Zorganizowano na świeżym powietrzu mini piknik na którym pomarańczowe balony wypuszczono  do nieba.

 

 

 

 

Wycieczka do Lichenia

   

W dniu 15.09.2020 r. o godz. 5.30 w ramach nagrody uczestnicy WTZ i zaprzyjaźnionej placówki ZR-T wyjechali na wycieczkę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Choć było bardzo wcześnie, wszyscy stawili się zwarci i gotowi. Podróż była dłuuuugaa :)Za to pogoda była świetna, tego dnia było słonecznie.

Celem wycieczki było zwiedzenie Bazyliki, Golgoty, ogrodów oraz innych zabytków Lichenia. Uczestnicy naszej placówki byli pod olbrzymim wrażeniem ogromu Sanktuarium, a na koniec mieli możliwość wjechania na wierzę widokową, z której podziwiali panoramę Lichenia i okolic. Po Bazylice oprowadzał nas przewodnik którego opowieści z zapartym tchem chłonęliśmy.

Do Gryfina bardzo zmęczeni i jeszcze bardziej szczęśliwi wróciliśmy ok 1.30:)

Historia tego miejsca sięgająca dwunastego stulecia jest oparta na dokumentach archiwalnych i przekazach ludowej tradycji, bardzo żywej w życiu miejscowej społeczności do dnia dzisiejszego. Wszystkie te niezwykłe plany i tajemnice Boże nabrały światła i rozmachu wraz z objawieniem się i proroctwem Maryi z początku i połowy XIX wieku.

 

 

 

                             ministerstwo sportu i turystyki rzeczypospolitej polskiej

                   Zadanie współfinansowane ze środków

                      Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Integracyjny Festyn Sportowy z udziałem osób niepełnosprawnych

Gryfino 10.09.2020

 

 

Cel zawodów:

- promowanie i upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych

- integracja Stowarzyszeń i Ośrodków działających na rzecz osób niepełnosprawnych

- włączenie społeczne osób niepełnosprawnych oraz wzrost ich aktywności fizycznej

- rozwój współpracy i rywalizacji sportowej,

- kształtowanie nawyku zdrowego i przyjemnego spędzania czasu wolnego,

- propagowanie pływania jako formy spędzania czasu wolnego

- zwiększenie osobom niepełnosprawnym dostępu i uczestnictwa w sporcie i rekreacji

Ponad 140 osób wzięło udział w kolejnej odsłonie Integracyjnego Festynu Sportowego z udziałem osób niepełnosprawnych, który w czwartek 10 września 2020 odbył się w Gryfinie. Liczne konkurencje i wspólne zabawy miały miejsce na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji a zawody pływackie w Centrum Wodnym „ Laguna”. O godz. 9.30 odbyło się uroczyste rozpoczęcie Festynu. Zmagania sportowe poprzedziłopowitanie gości przez przedstawiciela Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego pana Eugeniusza Kuduka i prowadzącej imprezę pani Moniki Soroczyńskiej. By przygotować uczestników do wzięcia udziału w konkurencjach sportowych odbył się maraton zumby prowadzony przez instruktorkę panią Żanetę Pasternak ze Studia Hipnosic.

Wspólna rywalizacja w atmosferze olimpijskiego święta miała pomóc w integracji środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, rozwijać współdziałanie w zespołach oraz promować zdrowy styl życia. Aktywność fizyczna jest ogromnie ważna dla naszego zdrowia. W czasie pandemii odgrywa ona ogromną rolę, jeśli chodzi o poprawę naszego samopoczucia, dlatego organizacja festynu sportowego to pozytywne przedsięwzięcie skierowane do osób niepełnosprawnych.

 

 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały, że w czwartkowych zmaganiach wzięło udział tylko 8 ekip m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej Gryfino, Warsztat Terapii Zajęciowej Szczecin – Płonia, Warsztat Terapii Zajęciowej Świnoujście, Warsztat Terapii Zajęciowej Goszków, Zespół Rehabilitacyjno- Terapeutyczny Gryfino, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej Gryfino, Dom Pomocy Społecznej Trzcińsko Zdrój, Warsztat Terapii Zajęciowej - Nowielin, których przedstawiciele zostali przypisani do poszczególnych konkurencji. Nie zabrakło też opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy dzielnie wspierali ich w udziale w poszczególnych konkurencjach.

Zawodnicy rywalizowali w wielu konkurencjach indywidualnych, wśród których znalazły się m.in.: bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłką lekarską, rzut woreczkiem do kosza, rzuty piłką do kosza, skoki na skakance, piłkarskie rzuty karne, strzelanie z łuku do tarczy, rzut piłką do otworów w siatce, oraz w konkurencjach drużynowych : bieg z piłką w parach, tor przeszkód, przeciąganie liny.

oraz zawody pływackie. W zawodach pływackich na 30 osób zgłoszonych wystartowało 20 zawodników m.in. z WTZ Świnoujście, WTZ Gryfino, ZR-T Gryfino, WTZ Goszków, DPS Trzcińsko Zdrój.

Zawody pływackie zostały podzielone na konkurencje: pływanie samodzielne mężczyzn i kobiet, pływanie z pomocą mężczyzn i kobiet, oraz sztafeta. W kategorii pływanie z pomocą niespodziewanie dobry rezultat uzyskała pani Patrycja Kwiatkowska z WTZ Świnoujście.

Na koniec zawodów pływackich w rywalizacji wystartowali najlepsi z najlepszych, i tu bezkonkurencyjny okazał się Szymon Kiwior z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie.

Nad sprawnym przeprowadzeniem konkurencji sportowych i pływackich czuwali sędziowie i terapeuci.    

Po zakończeniu części sportowej wszyscy udali się na smakowity poczęstunek, po którym nastąpiło uroczyste wręczenie medali i dyplomów za poszczególne miejsca. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali medale i dyplomy za wzorową postawę i godne reprezentowanie swojej placówki w zawodach. Podczas trwania całego spotkania można było zauważyć jak wiele radości i szczęścia daje osobom niepełnosprawnym możliwość uczestniczenia w tego typu imprezach. To był dzień pełen radości, słońca i pięknych emocji dla wszystkich.

                                                                                                                              

Impreza została sfinansowana ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Rekreacji oraz funduszy własnych stowarzyszenia PSONI Koło w Gryfinie. Duże wsparcie zapewnił gryfiński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wolontariusze.

 

                                                                                                       

 

          

       

 

                          Do zapoznania         

                                    Regulamin Walnego Zebrania 2020 rok

                                    Sprawozdanie merytoryczne za 2019r.

                                    Sprawozdanie finansowe za 2019r informacje ogólne

                                     Rachunek zysków i strat za 2019r.

                                     Bilans za 2019r.

                                    Sprawozdanie finansowe za 2019r informacje uzupełniające do bilansu

 

Bal charytatywny

  

Mottem balu była myśl pisarza Stanisława Grzesiuka z książki „Pięć lat kacetu” -„Pomocną rękę należy podać tym, którzy mądrze walczą, ale nie mogą dać sobie rady”

Maria Radoszewska skrzypaczka w Operze na Zamku w Szczecinie, a także skrzypaczka i wokalistka w zespole wokalno – instrumentalnym Fairy Ladies była gwiazdą Balu Charytatywnego zorganizowanego przez Lions Club Wodnik i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie. Dochód z balu i aukcji przeznaczony będzie na dokończenie remontu i adaptacji budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Niepowtarzalną oprawę muzyczną zapewnił Zespół Electro Boogie  a w świat magii, niewytłumaczalnych sztuczek wprowadzili nas magicy z Domu Kultury "13 Muz" ze Szczecina.

- Bal odbył się w sobotę, 1 lutego w Domu Restauracyjnym „ Biała Wstążka” w Czepinie, a poprowadzili go Violina i Janusz Janiszewscy.

 

W balu udział wzięli m.in.:

Katarzyna Kotula – posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Rafał Mucha – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w Przedsiębiorstwie Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej w Bełchatowie wraz z małżonką

Ewa Dudar - Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego

Jerzy Miler – członek Zarządu Powiatu Gryfińskiego wraz z małżonką

Rafała Guga – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie z małżonką

Eugeniusz Kuduk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie wraz z małżonką

Rafał Ciszkiewicz - prezydent Lions Club Gryfino „Wodnik” wraz z małżonką Anną Ciszkiewicz

Lidia Karzyńska –Karpierz – członka Lions Club Gryfino „Wodnik”

Przedstawiciele Ośrodka Wsparcia i Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim

Przedstawiciele Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie

Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie

Tradycją każdego balu jest licytacja cennych i wyjątkowych darów. Cieszymy się, że i tym razem nie zabrakło chętnych, którzy uczestniczyli w aukcjach i wsparli naszą inicjatywę.

Na jedną z licytacji przybył Burmistrz Mieczysław Sawaryn wraz z Dziekanem Stanisławem Helakiem celem ponownego przekazania na licytację długopisów, którymi inwestorzy i wykonawcy złożyli symboliczne podpisy na kontrakcie na budowę dwóch nowych bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra a zostały przekazane przez władze PGE na ręce Mieczysława Sawaryna oraz abp Andrzeja Dzięgi.

 

Dziękujemy również bardzo gorąco za okazane wsparcie finansowe Państwu Zdzisławie i Wiesławowi Madziar - Sklep Jubilerski w Gryfinie, a także wszystkim darczyńcom, którzy przekazali cenne przedmioty na licytację: Restauracja Rodzinna , Justyna i Paweł Łopata, Gabinet Rehabilitacji „ Zdrowuś „ Grzegorz Smug, Sylwester Pińczuk, Firma DAREL GRAWEROWANIE, Firma” DEEF”Importer Zabawek pluszowych, Monika Kuriata- plastyczka ,graficzka ,fotografka, Maxgum Serwis Opon Wulkanizacja Gryfino, Studio foto –team Szczecin, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Eugeniusz Kuduk, Ryszard Dragan, Zespół Elektrowni Dolna Odra, Katarzyna Kotula, Powiatowy Zakład Atywności Zawodowej.

Dzięki hojności gości dochód z balu, w tym ze sprzedaży wytworów osób niepełnosprawnych i licytacji wyniósł ponad 22 000 złotych, co dla naszego Stowarzyszenia stanowi poważne zasilenie budżetu.

 

W chwili obecnej z różnych form wsparcia stowarzyszenia korzysta 45 osób niepełnosprawnych. Mamy pod opieką osoby mające trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym i wymagających pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Chętnych na tego typu terapię jest dużo, a dzięki dokończeniu remontu budynku tych miejsc przybędzie.

 

Wszystkim uczestnikom Balu Charytatywnego bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejny.

 

  

 

          Fotorelacja z otwarcia klubu terapeutycznego

     

                                                                                                      

                  Zadanie współfinansowane ze środków

                      Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

 

Integracyjny Festyn Sportowy z udziałem osób niepełnosprawnych

Gryfino 23.05.2019

 

Cel zawodów:

- promowanie i upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych

- integracja Stowarzyszeń i Ośrodków działających na rzecz osób niepełnosprawnych

ponadto:

- rozwój współpracy i rywalizacji sportowej,

- kształtowanie nawyku zdrowego i przyjemnego spędzania czasu wolnego,

- propagowanie pływania jako formy spędzania czasu wolnego.

Organizatorem festynu był Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie.

Do udziału w zawodach zgłosiło swój udział 180 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz ich opiekunowie i wolontariusze.

Realizacja festynu odbyła się 25 maja 2019r. i od początku pomyślana była tak, by mogła w nim wziąć udział jak największa liczba osób. Nie było podziału na kategorie czy stopień niepełnosprawności. Były to zawody rekreacyjne o charakterze integracyjnym.

We wspólnej rywalizacji wzięło udział 14 ekip, których przedstawiciele zostali przypisani do poszczególnych konkurencji.

W programie zawodów znalazły się: bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłką lekarską, rzut woreczkiem, rzuty do kosza, kręcenie hula-hop, jazda na rowerze stacjonarnym, skoki na skakance, turniej piłkarskich rzutów karnych, sztafeta, tor przeszkód, bieg z piłką w parach, przeciąganie liny oraz zawody pływackie. 

Nad sprawnym przeprowadzeniem konkurencji sportowych i pływackich czuwali sędziowie i terapeuci.

O godz. 9.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie Festynu. Zmagania sportowe poprzedziłopowitanie gości przez przedstawiciela Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego pana Eugeniusza Kuduka i prowadzącej imprezę.

Zgodnie z kartami uczestnictwa zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna to uczestnicy zawodów pływackich oraz druga biorąca udział w zawodach sportowych.

Zawody pływackie odbyły się w Centrum Wodnym ” Laguna” w Gryfinie.

W zawodach pływackich wzięły udział 32 osoby niepełnosprawne m.in. z WTZ Świnoujście, WTZ Gryfino, ZR-T Gryfino, ŚDS Stargard, WTZ Police.

Zawody przeprowadzono w następujących kategoriach:

            I kategoria – osoby pływające samodzielnie (mężczyźni/kobiety)

            II kategoria - osoby nie pływające samodzielnie: start z asekuracją terapeuty i przyborem: kółko, rękawki, pas wypornościowy, deska. Przepłynięcie basenu w jedną stronę (mężczyźni/kobiety).

Zawodnicy przez cały rok ciężko pracowali, aby w tym dniu być najlepszym. Każdego roku zawodnicy pokonują bariery i swoje niedoskonałości, walczą zawsze do końca i dają z siebie wszystko! Udowodnili, że z roku na rok są coraz lepsi! Finałem wspaniałej wspólnej zabawy i rywalizacji sportowej było uroczyste wręczenie pucharów,medali i dyplomów za poszczególne miejsca. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali medale i dyplomy za wzorową postawę i godne reprezentowanie swojego ośrodka w zawodach. Oczywiście wszyscy uczestnicy sportowych zmagań w Gryfinie zostali zwycięzcami! Każda drużyna otrzymała także statuetkę i dyplom. Serdecznie gratulujemy!!!. Piękna pogoda sprawiła, iż zmagania okazały się jeszcze przyjemniejsze i sprawiły uczestnikom wiele radości. Na zakończenie imprezy odbyła się wspólna zabawa, a oprawę muzyczną zapewnił zaproszony didżej. Festyn zakończył się w przyjaznej atmosferze i  duchu sportowej rywalizacji.

 

 

 

              Do pobrania

                REGULAMIN OBRAD.docx

                SPRAWOZDANIE ZA 2018r

                BILANS ZA 2018r

                RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

                SPRAWOZDANIE FINANSOWE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

 

 

                                   

                  Zadanie współfinansowane ze środków PFRON

                przekazanych za pośrednictwem PCPR w Gryfinie

 

 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w 1999 roku – Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, 5 maja – ustanowiło Dniem Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

    5 maja Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

 

 Dzisiejszy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną połączony z Marszem Godności, to bardzo ważna inicjatywa, którą od lat organizuje Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie. To dzień podkreślający równe prawa każdego człowieka.

 Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP w Gryfinie. Kolorowy pochód utworzony przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich opiekunów, rodzin, przyjaciół i zaproszonych gości a prowadzony przez Zespół Ludowy „Macierzanka”przeszedł ulicami Gryfina.

  Podczas marszu towarzyszyły nam pomarańczowe akcenty, mnóstwo kolorowych balonów i kwiatów.
Organizatorzy na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przygotowali szereg atrakcji, m.in. pokaz baniek mydlanych, przejażdżkę ciuchcią, foto budkę a także szereg gier i zabaw nie tylko dla najmłodszych. Uczestniczka Senior  miała możliwość przedstawienia swoich zdolności literackich za co otrzymała gromkie brawa. Zadbano również o kulinarny aspekt uroczystości,uczestnicy imprezy zostali poczęstowani gorącym i słodkim poczęstunkiem.

 Organizatorzy obchodów życzyli Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną ich rodzinom, przyjaciołom, osobom wspierającym odwagi w walce o marzenia, spokoju o bezpieczną przyszłość, sił do zmieniania rzezczywistości w świat dostępny i pełen równych szans w korzystaniu z wolności i praw człowieka

  Najmocniej jednak życzyli poszanowania Godności każdego człowieka.