Sprawozdania za 2022 rok

 

                          Bilans za 2022 rok

                          Sprawozdanie Merytoryczne za 2022 rok

                          Sprawozdanie Finansowe Informacje Ogólne za 2022 rok

                          Sprawozdanie Finansowe Informacje Uzupełniające do Bilansu za 2022 rok

                          Rachunek Zysków i Strat za 2022 rok