Sprawozdania za 2020 rok

 

                 Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

           Bilans za 2020 rok   

             Rachunek zysków i strat za 2020 rok

           Sprawozdanie finansowe za 2020 rok informacje ogólne

                 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok informacje uzupełniające