Sprawozdania za 2021 rok

 

                                           Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

                                           Bilans za 2021 rok

                                           Rachunek zysków i strat za 2021 rok

                                                 Sprawozdanie finansowe za 2021 rok informacje ogólne

                                          Sprawozdanie finansowe za 2021 rok informacje uzupełniające