Ogłoszenie o naborze beneficjentów do projektu współfinansowanego ze środków PFRON

 

Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie ogłasza nabór uczestników do udziału

 

w Projekcie „Buduj w sobie siłę ”.

 

Projekt realizowany w ramach Oferty Realizacji Zadania Publicznego „Buduj w sobie siłę ” (zadania zlecone z  art.14 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .Dz.U.Z 2018 r . Poz. 450 , z Późn. Zm.).

Termin realizacji projektu:

01.07.2021r. – 30.11.2021r.

Cel projektu:  Jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz promowanie pozytywnych postaw wśród 20  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami z powiatu gryfińskiego , zapewnienie właściwego wsparcia poprzez aktywne zagospodarowanie ich czasu wolnego . Narzędziem służącym do osiągnięcia celu projektu będzie udzielenie form wsparcia;  hipoterapia , zajęcia na basenie, wycieczka krajoznawcza , korzystanie z dóbr kultury – kino , teatr  , zajęcia dowolne .

Beneficjenci projektu:

Adresatami projektu będzie 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami  z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne lekarza orzecznika ZUS, mieszkających w powiecie gryfińskim , które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 18 rok życia i mają ukończone maksymalnie 50  lat . Niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności .

Pierwszeństwo udziału będą miały osoby  objęte wsparciem w placówkach oraz niepełnosprawni którzy w sposób ciągły poddawani są rehabilitacji w placówkach prowadzonych w PSONI Koło w Gryfinie.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż zakłada projekt zostanie utworzona lista rezerwowa , z której rekrutowane będą osoby do projektu w przypadku rezygnacji beneficjenta z udzielonego wsparcia .

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Beneficjent Projektu (lub jego rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby PSONI wymaganych dokumentów:

– aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzez Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, ul. Szczecińska 33 w terminie do dnia 15.07.2021r. do godziny 14.00.

Dane teleadresowe:

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,tel. 91-415 2014

Telefon do koordynatora projektu ;

 - Tel  514 947 297