Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie realizuje  Projekt pn. „Buduj w sobie siłę”, realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Gryfinie na podstawie Umowy o Realizacji Zadania Publicznego o której mowa w Art. 16 ust. 1/6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz.u . z  2020 r. poz. 1057 , z póź, zm ).Projekt współfinansowany prze PFRON.

 

W dniu 15 lipca 2021 r . odbył się grill w tle którego przygrywała muzyka , odbył się także pokaz mody, który miał uwidocznić pomysłowość i poczucie estetyki osób z niepełnosprawnością intelektualną. W projekcie brało udział 20 beneficjentów. Spotkanie miało na celu uspołecznienie uczestników oraz wdrożenie ich do społeczeństwa. Ważną kwestia było także przekraczanie barier i możliwości, spędzenie wolnego czasu możliwie jak najaktywniej. Przy całym spotkaniu towarzyszyła im dobra zabawa , radość i uśmiech na twarzy. Poprzez taką formę realizacji siebie beneficjenci mają poczucie spełnienia i bycia potrzebnym dla innych  oraz przynależności do społeczeństwa.