Biblioterapia

Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia to wyciszenie osoby objętej terapią, akceptacja siebie oraz otoczenia, nowe spojrzenie na własne potrzeby, integracja osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, przygotowanie do pełnienia ważnych ról, zmniejszenie strachu, lęku, łagodzenie agresji, nauka nazywania własnych emocji i doświadczeń, nabywanie umiejętności refleksji na różne tematy, identyfikowanie się z bohaterami literackimi.

Stosowane metody:

kulturoterapia - wyrażanie potrzeb, przeżyć oraz stanu psychicznego poprzez literaturę i sztukę

czytelnictwo - udział w zajęciach czynny, gdy beneficjent czyta sam i bierny, czytanie beneficjentowi przez instruktora oraz słuchanie powieści w radiu i z taśmy magnetofonowej dyskusje i wymiana myśli i poglądów na temat przeczytanej książki lub artykułu z prasy spotkanie z poezją – przedstawienie życiorysu autora i jego twórczości poezjoterapia – pisanie wierszy przez beneficjentów

kronikarstwo – gazetki ścienne, dokumentowanie historii placówki