Hipoterapia

Stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej. To ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia jako współterapeutę. Uniwersalność metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

Wykorzystanie jakiegokolwiek sprzętu rehabilitacyjnego nie wpływa tak dobrze stymulująco na poczucie równowagi i koordynacji jak jazda na końskim grzbiecie. Różnorodność oddziaływań konia podczas hipoterapii pozwala równocześnie usprawniać osoby niepełnosprawne ruchowo, intelektualnie i korzystnie wpływa na kondycję psychiczną. Niezwykle korzystnie ten rodzaj terapii wpływa na osoby z autyzmem, które w czasie zajęć relaksują się i wyciszają. Jazda konna, której celem jest oddziaływanie za pośrednictwem chodu konia na centralny system nerwowy, zmysły i stan emocjonalny beneficjenta. Ruch konia wywołuje powtarzające się rytmiczne ruchy bioder i tułowia jeźdźca. Wpływają one na utrwalenie prawidłowej postawy beneficjenta, co w efekcie prowadzi do kształtowania stabilnej, skorygowanej postawy, dzięki której możliwe jest wykonywanie przez niego wielu czynności funkcjonalnych.

 

.