Hortiterapia

Hortiterapia polega na wykorzystaniu ogrodu i roślin do terapii, to forma wsparcia powiązana z treningiem umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej. Można ją podzielić na bierną (tj. spacerowanie po ogrodzie, aktywność fizyczna, doznania zmysłowe i estetyczne) oraz czynną (np. praca przy uprawie i pielęgnacji roślin – sianie, sadzenie, zbieranie owoców). Hortiterapia wykorzystuje zajęcia w ogrodzie i przebywanie wśród roślin w celu poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, a także stosunków międzyludzkich.

Celem terapii jest ograniczenie stresu poprzez przebywanie wśród zieleni oraz zadowolenie beneficjentów z pielęgnowania roślin. Hortiterapia stosowana jest w leczeniu osób autystycznych, otyłych, z ADD, tj. zespołem zaburzeń koncentracji uwagi bez nadpobudliwości ruchowej, ADHD tj. zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, a także osób niepełnosprawnych, z problemami sensorycznymi, np. wzroku, słuchu. Osobom niepełnosprawnym ułatwia psychiczne przystosowanie się do różnych dolegliwości, stwarza poczucie przydatności, rozwija kreatywność, poprawia samopoczucie.

Hortiterapia ma przeróżne pozytywne działania -poprawia motorykę, wzbudza wyraźne zainteresowanie otaczającymi roślinami, wpływa na polepszenie się kondycji psychicznej,poprawę funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i społecznego, a także na usprawnienie narządów ruchu.