Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej

Cel zajęć to umożliwienie nabycia oraz podtrzymanie osiągniętych wcześniej umiejętności  i sprawności z zakresu samoobsługi, czynności życia codziennego oraz czynności związanych z aktywnością, kształtowanie nawyku dbania o porządek,  nauka dbania o higienę osobistą, nauka obsługiwania podstawowych urządzeń AGD i RTV, nauka przemieszczania się środkami komunikacji miejskiej, nauka przygotowywania prostych posiłków, wdrażanie do przestrzegania zdrowego i higienicznego stylu życia, nauka obsługi komputera i korzystania z  internetu,  nauka załatwiania prostych spraw w instytucjach użyteczności publicznej, nauka spędzania czasu wolnego

 Wspomagając rozwój osoby niepełnosprawnej intelektualnie, powinniśmy stwarzać takie środowisko i sytuacje, które prowokują do własnej aktywności a poprzez to poprawę ich funkcjonowania w codziennym życiu. Efektem zaplanowanego działania będzie nabieranie doświadczenia przez beneficjentów w jak najbardziej samodzielnym realizowaniu czynności życia codziennego. Zostanie to osiągnięte przez nabywanie nowych sprawności i umiejętności podczas wielokrotnego ich powtarzania w czasie treningów: trening umiejętności społecznych i interpersonalny, trening samoobsługowy i budżetowy, trening zaradności życiowej, trening higieniczny, trening spędzania czasu wolnego Zachęcenie osób niepełnosprawnych do dbania o własne zdrowie, szczególnie w zakresie higieny osobistej .